LogiLife

Rakennustoimintamme perustana on ekologinen rakentaminen.

Rakennustoimintamme perustana on ekologinen rakentaminen. LogiLife keskittää alan ammattilaisten osaamisen yhden projektista vastaavan toimintayksikön alaisuuteen.
Tavoitteemme on toimia ekologisen rakentamisen edelläkävijänä. Tämä näkyy sekä kiinteistöjen että myös maa-alueiden kehittämisessä.
Olemme tarvittaessa yhteistyössä myös kansainvälisten rakennusalan ammattilaisten kanssa, joiden rakentamisen taitotaso on jo vuosisataisten perinteidenkin velvoittaessa todettu erittäin laadukkaaksi.
LogiLifen tarkoituksena on toimia tulevaisuuden rakentajana.